Σετ για εκ των υστέρων τοποθέτηση, σύστημα ήχου κινητήρα